Təsisat tipi korpuslar|Тип установки корпуса|Mounting type housings

Təsisat tipi korpuslar

5” 3/4 H5-TS ...
Korpuslar|Корпусы|Housings

Korpuslar

20” 3/8 H-12 ...
Metal baklar|Металлические баки|Metal tanks

Metal baklar

8 L (2.2 Galon) TT-2.5 ...
Çöküntü üçün karbon filtirlər|Угольные фильтры для осадка воды|Carbon filters for sediment water

Çöküntü üçün karbon filtirlər

10” 5 F-7 ...
Membran filtirlər|Мембранные фильтры|Membrane filters

Membran filtirlər

Coolpex 80 Gpd F-26 ...
Xətt alma aparatları|Заслонки|Flaps

Xətt alma aparatları

1/2” W-11 ...
Siyirtmələr|Вентили|Valves

Siyirtmələr

3/8 PJ-043 ...
Suyu durdurmaq üçün klapanlar|Запорные клапаны для воды|Shut-off valves for water

Suyu durdurmaq üçün klapanlar

(Jaco) S-1 ...
Sviçlər və klapanlar|Переключатели и клапаны|Switchs & valves

Sviçlər və klapanlar

1/4 S-3 ...
Kranlar|Краны|Water taps

Kranlar

Üç axın kranı FC 0634 ...
Nasoslar|Насосы|Pumps

Nasoslar

24 V 1.2 Ah 1024-A ...
Adaptorlar|Адаптеры|Adapters

Adaptorlar

1 Gpm Uv U-11-A ...
Dirsəklər, birləşdiricilər və bağlamalar|Локотки, соединители и парцеллы|Elbows, connectors & parcels

Dirsəklər, birləşdiricilər və bağlamalar

FT-11 ...
Yardımcı məhsullar|Вспомогательные изделия|Sub products

Yardımcı məhsullar

Çanta ...
Ölçü alətləri|Приборы для измерения|Instruments for measuring

Ölçü alətləri

Tds M TD-1 ...
Lampalar|Лампы|Lamps

Lampalar

1 Gpm Uv Filter Set U-11 ...
Açarlar|Ключи|Keys

Açarlar

10″ L-1 ...
Digər|Разное|Other

Digər

2.5“*2.5” Bərkidici ...