Təsisat tipi korpuslar|Тип установки корпуса|Mounting type housings

Mounting type housings

5” 3/4 H5-TS ...
Korpuslar|Корпусы|Housings

Housings

20” 3/8 H-12 ...
Metal baklar|Металлические баки|Metal tanks

Metal tanks

8 L (2.2 Galon) TT-2.5 ...
Çöküntü üçün karbon filtirlər|Угольные фильтры для осадка воды|Carbon filters for sediment water

Carbon filters for sediment water

10” 5 F-7 ...
Membran filtirlər|Мембранные фильтры|Membrane filters

Membrane filters

Coolpex 80 Gpd F-26 ...
Xətt alma aparatları|Заслонки|Flaps

Flaps

1/2” W-11 ...
Siyirtmələr|Вентили|Valves

Valves

3/8 PJ-043 ...
Suyu durdurmaq üçün klapanlar|Запорные клапаны для воды|Shut-off valves for water

Shut-off valves for water

(Jaco) S-1 ...
Sviçlər və klapanlar|Переключатели и клапаны|Switchs & valves

Switchs & valves

1/4 S-3 ...
Kranlar|Краны|Water taps

Water taps

Water tap with three threads FC 0634 ...
Nasoslar|Насосы|Pumps

Pumps

24 V 1.2 Ah 1024-A ...
Adaptorlar|Адаптеры|Adapters

Adapters

1 Gpm Uv U-11-A ...
Dirsəklər, birləşdiricilər və bağlamalar|Локотки, соединители и парцеллы|Elbows, connectors & parcels

Elbows, connectors & parcels

FT-11 ...
Yardımcı məhsullar|Вспомогательные изделия|Sub products

Sub products

Bag ...
Ölçü alətləri|Приборы для измерения|Instruments for measuring

Instruments for measuring

Tds M TD-1 ...
Lampalar|Лампы|Lamps

Lamps

1 Gpm Uv Filter Set U-11 ...
Açarlar|Ключи|Keys

Keys

10″ L-1 ...
Digər|Разное|Other

Other

2.5“*2.5” Сlamp ...