Təsisat tipi korpuslar|Тип установки корпуса|Mounting type housings

Тип установки корпуса

5” 3/4 H5-TS ...
Korpuslar|Корпусы|Housings

Корпусы

20” 3/8 H-12 ...
Metal baklar|Металлические баки|Metal tanks

Металлические баки

8 L (2.2 Galon) TT-2.5 ...
Çöküntü üçün karbon filtirlər|Угольные фильтры для осадка воды|Carbon filters for sediment water

Угольные фильтры для осадка воды

10” 5 F-7 ...
Membran filtirlər|Мембранные фильтры|Membrane filters

Мембранные фильтры

Coolpex 80 Gpd F-26 ...
Xətt alma aparatları|Заслонки|Flaps

Заслонки

1/2” W-11 ...
Siyirtmələr|Вентили|Valves

Вентили

3/8 PJ-043 ...
Suyu durdurmaq üçün klapanlar|Запорные клапаны для воды|Shut-off valves for water

Запорные клапаны для воды

(Jaco) S-1 ...
Sviçlər və klapanlar|Переключатели и клапаны|Switchs & valves

Переключатели и клапаны

1/4 S-3 ...
Kranlar|Краны|Water taps

Краны

Кран с тремя потоками FC 0634 ...
Nasoslar|Насосы|Pumps

Насосы

24 V 1.2 Ah 1024-A ...
Adaptorlar|Адаптеры|Adapters

Адаптеры

1 Gpm Uv U-11-A ...
Dirsəklər, birləşdiricilər və bağlamalar|Локотки, соединители и парцеллы|Elbows, connectors & parcels

Локотки, соединители и парцеллы

FT-11 ...
Yardımcı məhsullar|Вспомогательные изделия|Sub products

Вспомогательные изделия

Сумка ...
Ölçü alətləri|Приборы для измерения|Instruments for measuring

Приборы для измерения

Tds M TD-1 ...
Lampalar|Лампы|Lamps

Лампы

1 Gpm Uv Filter Set U-11 ...
Açarlar|Ключи|Keys

Ключи

10″ L-1 ...
Digər|Разное|Other

Разное

2.5“*2.5” Зажим ...